Analyst coverage

Bank Analyst ​​​​​Е-mail Телефон
BankCiti AnalystKate Kalashnikova Е-mailkate.kalashnikova@citi.com Contact+44 20 7986 9853
BankJ.P.Morgan AnalystElena Jouronova Е-mailelena.jouronova@jpmorgan.com Contact+7 495 967 3888
BankJ.P.Morgan AnalystAlexey Philippov Е-mailalexey.philippov@jpmorgan.com Contact
BankVTB Capital AnalystMaria Kolbina Е-mailmaria.kolbina@vtbcapital.com Contact+7 495 663 46 48
BankVTB Capital AnalystNikolay Kovalev Е-mailnikolay.kovalev@vtbcapital.com Contact+7 495 287 68 65